summoners war sky arena b9 dragons auto speed team 2 min ม งกร b9 สำหร บม อใหม

Summoners War Sky Arena: B9 Dragons auto speed team 2 Min (มังกร b9 สำหรับมือใหม่)

ไกด์ ทีม auto Dragon B9 ตกประมาณ 2 นาทีต้นๆ หรืออาจจะน้อยกว่า เกือบจะ 100% ถ้ารูนแน่น อาจจะ 100% สำหรับมือใหม่ ทีมนี้เน้นพิษ no heal ใช้ รูนชิว ในการ ซัพ ดาเมจแทน

Jaroon,   Posted on: 1 month ago